ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το κύριο στοιχείο ανάπτυξης της HyperOn. Επενδύοντας σε νέους ανθρώπους με τεχνολογική αριστεία και διάθεση προσφοράς, στην HyperOn έχουμε ως στόχο τη διαρκή κάλυψη των προσωπικών φιλοδοξιών των συνεργατών μας ενθαρρύνοντας τη λήψη πρωτοβουλιών, προωθώντας το πνεύμα συνεργασίας και επιβραβεύοντας την δημιουργικότητα.

Στην HyperOn προσφέρουμε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών και δυνατότητα συνεχής εκπαίδευσης σε τεχνολογίες αιχμής.

Η διεύθυνση της HyperOn λαμβάνει, αρχειοθετεί και αξιολογεί όλα τα βιογραφικά σημειώματα και τις σχετικές αιτήσεις για πλήρωση υπαρχόντων ή μελλοντικών θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς. Πολιτική της εταιρίας είναι να απαντά σε όλα τα βιογραφικά που της αποστέλλονται.


Διαθέσιμες θέσεις

Java Developer

Περιγραφή: Ο υποψήφιος θα είναι μέλος μια ομάδας από έμπειρους επαγγελματίες και θα συμμετέχει στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μικρών και μεγάλων projects.

Απαραίτητα προσόντα:

Πανεπιστημιακός τίτλος στην Επιστήμη των υπολογιστών ή παρόμοιο (προτιμάται Μηχανικός)
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
Καλή γνώση J2EE, SQL, XML
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει

- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Περιβάλλον ανάπτυξης πρωτοβουλιών
- Συνεχής εκπαίδευση και εκμάθηση νέων τεχνολογιών
- Προοπτικές εξέλιξης

 
 
  HyperOn Group email: info@hyperongroup.com